Kontroverzní zákon o obřízce v Německu

Poslanci dnes v Německu schválili zákon, kterým se umožňuje i nadále provádět mužskou obřízka u malých chlapců jako součást náboženských obřadu. Zákonodárci tak reagovali na společné protesty židů i muslimů, které postihl nedávný rozsudek soudu v Kolíně na Rýnem. Soudní rozhodnutí označilo obřízku v dětském věku jako nepřípustnou. 

Foto: Mužská obřízka - obřezaný penis (dospělý)

Obřezaný penis

Soudní rozhodnutí padlo v případu kolínského lékaře, který na žádost rodičů provedl obřízku u čtyřletého muslimského chlapce. Několik dní po operaci rodiče přivezli chlapce s přetrvávajícím krvácením do nemocnice a
lékař byl obviněn. Lékaře sice prvoinstanční i odvolací osvobodil, ale postavili se ale proti právu rodičů na provádění tohoto rituálu na dětech. „Základní právo dítěte na tělesnou integritu převažuje nad základními právy rodičů,“ prohlásili soudci.

Nový zákon vlastně legalizoval praxi, která vládla před rozhodnutím soud v Kolíně nad Rýnem. Nový zákon požaduje, aby zákrok byl proveden podle lékařských pravidel. Obřízka u chlapců mladších 6 měsíců může být provedena i vyškolenou osobou. To je ústupek židovské obci, ve které se obřízka provádí obvykle 8. den po narození mohel, rituální obřezavač, který nemusí být lékařem. Jasně jsou definována i další omezení, např. se zákrokem musí souhlasit rodiče a odpovědnost za zdravotní komplikace zůstává.

[ad name=“intext-bigbox“]

Proti jsou některé organizace na ochranu lidských práv. Ty zákrok provedený v dětském věku
považují za nepřípustný zásah do osobnostní integrity jednotlivce a navrhují, aby obřízka z rituálních důvodů byla povolena až ve věku 14 let. To ovšem odporuje náboženské praxi jak muslimů tak židů, jichž je dohromady v Německu asi 5 procent populace.

Další info:

Můžete sledovat příspěvky do diskuse k tomuto příspěvku pomocí RSS 2.0 kanálu.
Můžete zanechat odpověď / trackback ze svého vlastní webu.

Zanechte komentář